Sosyal Aktivitelerimiz

Günümüzde tüm insanlar için geçerli olan zaman yönetimi, ve zamanın etkili kullanımı özellikle eğitim açısından büyük önem taşır. Kurumumuz gerek çocuklarımız , gerekse öğretmenlerimizin zamanı iyi değerlendirmesine önem vermektedir.

Buna bağlı olarak , hazırladığımız yıllık, aylık ve günlük çalışma programları yaş seviyesine uygun olarak, sosyal aktivitelerle desteklenmektedir. Tüm gruplar bir eğitim dönemi boyunca haftalık ve günlük çalışma süreci içinde deneyimli sosyal aktivite öğretmenleri ile birlikte , aşağıdaki sosyal etkinliklere katılırlar.

bandococukevi brans dersleri (5)

Branş Dersleri

İngilizce

Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir.

Erken yaşlarda algıların oldukça açık olmasının avantajını kullanarak 3-4-5-6 yaş çocuklarımız ilgi süreleri dikkate alınarak haftanın 5 günü, konusunda uzman bir öğretmen önderliğinde, çocuklarımızın İngilizce öğrenmeleri için hazırlanmış özel yarım günlük bir program uygulanmaktadır.

Müzik

Haftada bir gün temel müzik eğitimi, şarkı öğrenme, ritim , enstrüman tanıma ve yetenek destekleme, drama, müzikte vücut kullanma çalışmaları verilir. Bünyemizde yöntem olarak uyguladığımız Orff / Ritim / Perküsyon Eğitimi okul öncesi ve ilköğretim çağındaki bireylerin, gelişiminde dünyaca kabul gören eşsiz metod, drama katkılı, ritim ve perküsyon tabanlı temel müzik eğitimi metodudur.

Okul çağına dahi gelmemiş veya ilköğretim çağındaki, henüz “oyun çocuğu” olan çocuklarınızı, sıkmadan, yormadan, bir başka ağır öğretim programına dahil etmeden; eğleneceği ve mutlu olacağı bir biçimde temel müzik eğtimi programını uyguluyoruz.

Satranç

Sportif, sanatsal ve bilimsel aktivite amacı ile çocuklarımız başlangıç düzeyinde satranç dersleri verilir.

Bu konuda yeteneğini ortaya çıkaran çocuklarımız sonucunda yarışmalara katılacak seviyeye gelmektedirler.

Okulumuz Öğrencisi Kadir Emre KELEŞ 2008-2009 Eğitim Öğretim döneminde Anaokullar Arası Satranç yarışmasında üçüncülük almıştır.

Folklor

 Kendi gelenek göreneklerini bilen, ananelerine bağlı ,yaşadığı topluma saygı duyan bireyler yetiştirmek amacı ile 4-5-6 yaş grupları haftada bir gün Folklor dersi yapmaktadırlar.

Modern Dans

Çocukların ilgileri doğrultusunda yapılan bu çalışma, estetik ve ritim duygusu geliştirme amaçlıdır.

Çocukların ilgileri doğrultusunda yapılan bu çalışma, estetik ve ritim duygusu geliştirme amaçlıdır.

Sosyal Aktiviteler

Drama & Tiyatro

Yaratıcı drama ve tiyatro, çevresiyle iletişim kurmakta zorlanan çocuklarımız başta olmak üzere özgüven sağlarken gözlem yoluyla öğrenmesini sağlar. Her ay okul içi ya da okul dışı yapılan tiyatro etkinliği ile çocuklarımız korkularıyla başa çıkmayı öğrenirken topluma yararlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişiyorlar

Müze Gezileri

Çocuklarımızın vizyonlarını geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun aylık müze gezileri düzenlemekteyiz.

Alan Gezileri

Yıllık planlarımız dahilinde itfaiye, market, postane gibi alan gezileri düzenleyerek çocuklarımızı hayata hazırlamayı amaçlıyoruz.

At Binme

Spor sevgisi ile donanımlı olmalarını hedeflediğimiz çocuklarımızı ayda bir gün BİNİCİLİK Okuluna götürüyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de hayvan sevgisini pekiştiriyoruz.