Okulumuz Oğrencisi Kadir Emre KELEŞ anaokullar arası satranç yarışmasında Üçüncülük almıştır.

 

Günümüzde tüm insanlar için geçerli olan zaman yönetimi, ve zamanın etkili kullanımı özellikle eğitim açısından büyük önem taşır. Kurumumuz gerek çocuklarımız , gerekse öğretmenlerimizin zamanı iyi değerlendirmesine önem vermektedir.

Buna bağlı olarak , hazırladığımız yıllık, aylık ve günlük çalışma programları yaş seviyesine uygun olarak, sosyal aktivitelerle desteklenmektedir. Tüm gruplar bir eğitim dönemi boyunca haftalık ve günlük çalışma süreci içinde deneyimli sosyal aktivite öğretmenleri ile birlikte , aşağıdaki sosyal etkinliklere katılırlar.

BRANŞ DERSLERİ


İNGİLİZCE : 3-4-5-6 yaş çocuklarımız ilgi süreleri dikkate alınarak haftanın 5 günü, konusunda uzman bir öğretmen önderliğinde , yarım gün İngilizce çalışması yapmaktadırlar.


MÜZİK : Haftada bir gün temel müzik eğitimi, şarkı öğrenme, ritim , enstrüman tanıma ve yetenek destekleme, drama, müzikte vücut kullanma çalışmaları verilir. Bünyemizde yöntem olarak uyguladığımız Orff / Ritim / Perküsyon Eğitimi okul öncesi ve ilköğretim çağındaki bireylerin, gelişiminde dünyaca kabul gören eşsiz metod, drama katkılı, ritim ve perküsyon tabanlı temel müzik eğitimi metodudur.
Okul çağına dahi gelmemiş veya ilköğretim çağındaki, henüz "oyun çocuğu" olan çocuklarınızı, sıkmadan, yormadan, bir başka ağır öğretim programına dahil etmeden; eğleneceği ve mutlu olacağı bir biçimde temel müzik eğtimi programını uyguluyoruz.

 

SATRANÇ : Sportif, sanatsal ve bilimsel aktivite amacı ile çocuklarımız başlangıç düzeyinde satranç dersleri verilir. Bu konuda yeteneğini ortaya çıkaran çocuklarımız sonucunda yarışmalara katılacak seviyeye gelmektedirler. Okulumuz Öğrencisi Kadir Emre KELEŞ 2008-2009 Eğitim Öğretim döneminde Anaokullar Arası Satranç yarışmasında üçüncülük almıştır.

FOLKLOR : Kendi gelenek göreneklerini bilen, ananelerine bağlı ,yaşadığı topluma saygı duyan bireyler yetiştirmek amacı ile 4-5-6 yaş grupları haftada bir gün Folklor dersi yapmaktadırlar.

MODERN DANS : Çocukların ilgileri doğrultusunda yapılan bu çalışma, estetik ve ritim duygusu geliştirme amaçlıdır.

 

SOSYAL AKTİVİTELER

 

AT BİNME : Spor sevgisi ile donanımlı olmalarını hedeflediğimiz çocuklarımızı ayda bir gün BİNİCİLİK Okuluna götürüyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de hayvan sevgisini pekiştiriyoruz.

SİNEMA ve TİYATRO : Sosyal çevreden kopmamaları için çocuklarımız ayda bir gün Sinema veya Tiyatroya götürülürler.Gidilecek oyunların kalitesi ve çocuklara uygunluğu eğitimcilerimiz tarafından titizlikle seçilir.

 

MÜZE GEZİLERİ : Çocuklarımızın vizyonlarını geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun aylık müze gezileri düzenlemekteyiz.

 

ALAN GEZİLER : Yıllık planlarımız dahilinde itfaiye, market, postane gibi alan gezileri düzenleyerek çocuklarımızı hayata hazırlamayı amaçlıyoruz…

ElseDesignWeb © 2012